BİR TOHUM BİR ŞİİR

Bu kitap Türk edebiyatına katkıda bulunmuş olan Yahya Kemal Beyatlı’nın hayatını, İstanbul sevgisini ve bu sevginin sonucunda yazdığı “Bir Başka Tepeden” şiirini çocuklara tanıtmayı amaçlar.

 Hikayenin başkahramanı olan erguvan ağacının tohumdan ağaca yolcuğuna şahit olunur. Bu esnada erguvan Agah isminde bir delikanlı ile tanışır. Bu delikanlı memleketinden ayrılıp İstanbul’a gelmek zorunda kalmıştır. Memleketini özleyen bu delikanlı erguvanla dertleşir. Erguvan kendi hayat yolculuğundan bahsederek Agah’a öğütler verir. Agah’ta onun öğüdünü dinler

  • 7+ Yaş İçin Önerilir

  • Hikaye Kitapları